4.9.2017—Pohádková štafeta.

4.9.7Divadélko—Zazvonil zvonec

18.9.2018—Zahradní slavnost—Jak ježek k bramboráku přišel

Mikulášská oslava

Školní akce pro děti a rodiče.

Místo:    mateřská škola

Drakiáda

Školní akce pro děti a rodiče.

Místo:    zahrada MŠ, městský stadion, Humenec

3. 9. 2018—18.9.2018

5.12.2018

Říjen  - 17.10.2018

Plánované akce MŠ ve školním roce 2018/2019

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Vítání jara

Akce pro MŠ a další zvané MŠ a ZŠ v Zábřeze.

Místo:    průvod Zábřehem s Moranou směrem k Sázavě - pálení Morany

10.00 hodin od MŠ, 10.30 hodin—u Sázavy

21.3.2019

Školní akce pro přihlášené děti

Místo konání:

Švagrov

Letní ozdravný pobyt       10.6.—14.6.2019

Den čarodějnic

Místo: MŠ, akce pro děti a rodiče.

30.4.2019

Jak to bylo v Betlémě

Vánoční oslavy—děti, rodiče, ZŠ

Zahrada mateřské školy

11.12. 2018

Den dětí

Školní akce pro děti a rodiče a další pozvané děti ZŠ

Místo: zahrada mateřské školy

31.5.2019

Rozloučení se školním rokem.

Akce pro děti a rodičovskou veřejnost.

Místo: školní zahrada MŠ Pohádka.

20.6.2019

Karnevalové veselí—28.2.2019

přehlídka masek ve třídě Veverek

10.00—průvod městem, odchod od MŠ

Oslavy dne matek v jednotlivých třídách.

Místo: MŠ, akce pro děti a rodiče.

Květen 2019

             7.1.2019   -   Tří králové

Školní akce pro děti a rodiče

Místo: mateřská škola