4.9.2017—Pohádková štafeta.

4.9.7Divadélko—Babička školnice

20.9.2017—Zahradní slavnost—Hurá na palubu, vyplouváme

Mikulášská oslava

Školní akce pro děti a rodiče.

Místo:    mateřská škola

Drakiáda

Školní akce pro děti a rodiče.

Místo:    zahrada MŠ, městský stadion

4. 9. 2017—20.9.2017

5.12.2017

Říjen  - 18.10.2017

Plánované akce MŠ ve školním roce 2017/2018

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Vítání jara

Akce pro MŠ a další zvané MŠ ze Zábřehu.

Místo:    průvod Zábřehem s Moranou směrem k Sázavě - pálení Morany

10.00 hodin od MŠ, 10.30 hodin—u Sázavy

20.3.2018

Školní akce pro přihlášené děti

Místo konání:

Horní Lipová—Penzion pod Smrkem

Den čarodějnic

Místo: MŠ, akce pro děti a rodiče.

26.4.2018

Vánoce u betléma

Vánoční oslavy—třídní—prosinec 2017

Oslavy Vánoc pro děti a rodiče v MŠ.

16.12. 2016

Den dětí

Školní akce pro děti a rodiče a další pozvané děti ZŠ

Místo: zahrada mateřské školy

1.6.2018

Rozloučení se školním rokem.

Akce pro děti a rodičovskou veřejnost.

Místo: školní zahrada MŠ Pohádka.

20.6.2018

Masopustní veselí—13.2.2017

8.30—9.00 přehlídka masek ve třídě Veverek

10.00—průvod městem, odchod od MŠ

Oslavy dne matek v jednotlivých třídách.

Místo: MŠ, akce pro děti a rodiče.

2.5.—10.5.2018

             8.1.2018   -   Tří králové

Školní akce pro děti a rodiče

Místo: mateřská škola