Třída je určena pro děti předškolního věku—3—6let

Zaměření třídy:

vytváření podnětného prostředí pro samostatnou činnost dětí

Veverky

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Cíl:

rovnoměrný, všestranný rozvoj, hravou a nenásilnou formou co nejlépe připravit děti na vstup do základní školy.

Učitelky: Jana Jílková, Štěpánka Hejlová

ZAČÍT SPOLU

Třída bude využívat prvky z programu „Začít spolu“. Děti budou využívat tzv.

„Centra aktivity“ (koutky):

Domácnost                              Kostky

Ateliér                                   Dramatizace

Knihy a písmena                       Konstruktivní hry

Hudba                                    Pohyb

Manipulační hry                     

Úloha center aktivity:

Možnost -pracovat sám nebo v malých skupinkách

               - výběru činností, což umožňuje – zodpovědnost, rozhodování

               - výběru materiálu – tvořivost, poznání

VEDENÍ K SAMOSTATNOSTI A SPOLUPRÁCI = KOMUNIKACE

Nabízíme spolupráci s dětmi v rozhovorech, sledování jejich zájmů, podnětů z rodiny, v jejich přáních, tužbách.

Těšíme se na dobrou spolupráci s rodinou.