Třída dětí ve věku 3-6let.

 

Zaměření třídy:

Poznávací: děti získávají poznatky o okolním světě—blízkém i vzdáleném

Ekologické: děti poznávají přírodu živou i neživou, prakticky se učí, jak přírodě prospívat a neškodit

Sportovní: efektivní využití pobytu venku, rozvoj vytrvalosti, obratnosti a fyzické kondice

Estetické: prostřednictvím výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy jsou děti vedeny k rozvoji vlastní kreativity

Celým školním rokem se prolíná práce s projektem finanční gramotnosti—AFLATOUN

Ve  školním roce 2018/2019 se zabýváme těmito tématy:

¨ Podzim

             Já a moji kamarádi

             Já a moje město

¨ Zima

             Já a moje rodina v adventním čase

             Čarovala paní Zima

¨ Jaro

             Já a moje vlast

¨ Léto

             Já a moje planeta

 

 

Sluníčka  -

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Obsah práce:

Prostřednictvím pobytu dětí ve věkově smíšených třídách nabízíme dětem přirozené prostředí, připomínající velkou rodinu. Zde si děti budují společensky významné postoje, schopnost souhry, spolupráce, soucítění, solidarity a vytvářejí základy přátelství.

Zajímavou součástí třídy je koutek pro kutily, kde nechybí hřebíky, kladívka, prkýnka, drátky, šroubky, jeřáb a další zajímavosti, a to vše nejen pro kluky ...a koutek s přírodninami a květinami, o které se starají opět naše Sluníčka :-)

Mottem třídy je: POMOZ MI, ABYCH TO MOHL UDĚLAT SÁM !

Hlavní zásadou:  TO, CO ZRAJE NESPĚCHÁ !

Učitelky: Milena Rollerová,  Martina Mrákavová

Vaše paní učitelky   Míla a Martina

Carpe diem…..