Nabídka nadstandardních činností

Nadstandardní činnosti jsou přístupné všem dětem a záleží jen na Vás co svým dětem vyberete, dle jejich zájmu nebo nadání.

Pěvecký sboreček s dlouholetou tradicí.

       Pod vedením sbormistryně Jany Jílkové  se nabízí všem dětem s chutí ke zpěvu. Děti se v průběhu roku seznámí se sólovým zpěvem a hrou na hudební nástroje. Mají možnost vyzkoušet si zpívat před lidmi i porotou a to na různých koncertech a soutěžích. Sbor každoročně vystupuje na vánočních koncertech, zúčastňuje se přehlídek sborů jako je „Zlatá lyra“.

       Na klavír děti doprovází Jitka Hošková, na housle Jana Jílková, na flétnu Martina Mrákavová

Pampelišky

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

 

zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Při výuce se děti seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si rytmické a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

 

 

Zdravá píšťalka

 

 

výchova ke zdravému životnímu stylu, cvičení je pro děti zábavou, při které se zažije spousta legrace a zároveň se procvičí celé tělo.

 

 

Dramaticko-pohybové hry

 

chtějí se Vaše děti učit anglicky, ale neumějí číst a psát? To přece vůbec nevadí! Pomocí her, říkanek, písniček, obrázků a dalších aktivit zvládnou bez problémů základní mluvnické struktury i slovní zásobu

(číslovky 1-10, barvy, členy rodiny, zvířata, části těla, druhy ovoce,…).

Na cestě po kouzelném ostrově budou děti provázet Katy a Tom a všichni společně zažijí spoustu legrace.

 

Cíl práce: usnadnit dětem první krůčky při výuce jazyka, kterým hovoří celý svět.

 

Angličtina pro nejmenší

 

hravou formou přibližovat dětem základy jazyka, vytvořit u dětí slovní zásobu, která je zaměřena na dětem nejbližší témata: rodina, roční období, zvířata, oblečení, ovoce, zelenina, dopravní prostředky, moje tělo, jídlo, zahrada, Vánoce,…

Děti se učí formou her, obrázků, básniček. Vytváří si pracovní listy a složky, ze kterých mohou doma pracovat s rodiči nebo sourozenci.

 

 

Angličtina pro děti

 

hravé zacházení s výtvarným materiálem, seznamování dětí s jejich možnostmi, vlastnostmi a využitím. Vytvářet a podporovat u dětí radost z výtvarného projevu.

Motto: Důležité je tvořit – nikoliv výtvor!

 

 

Výtvarné hrátky

 

 

kroužek nabízí zábavné tvoření z nejrůznějších materiálů.

Děti se seznamují se zajímavými technikami a poznávají radost z výtvarné práce.

 

 

 

kroužek pro všechny děti s chutí k jídlu, děti se zde v průběhu roku seznamují s výrobou různých salátů, pomazánek, učí se krájet a mazat chleba a vyrábět samé dobroty. Na závěr každé hodiny na děti čeká veliká hostina!

 

 

Malý kuchař