Naše třídy

Vchod do budovy č. 2

 

Smíšená třída—děti 3—6 let

Milena Rollerová

Martina Mrákavová

Vchod do budovy č. 1

 

Smíšená třída—děti 3—6 let

Jana Jílková

 Štěpánka Hejlová

Dráčata: vchod do budovy č. 1—1.patro

Hříbečci: vchod do budovy č. 2—přízemí

 

Smíšená třída—děti 3—5 let.

Dráčata: Zuzana Gebrová

                           Kamila Lorencová

Hříbečci: Bronislava Klugová

                        Jana Žváčková

Vchod do budovy č. 1—přízemí

 

Třída pro děti s OŠD a předškoláky

Medvídci:   Kateřina Havlíčková

                 Silva Horňáková

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Koťata: vchod do budovy č. 1—přízemí

Berušky: vchod do budovy č. 1. patro

 

Speciální třídy pro děti s vadami řeči:

Koťata: předškolní děti 3 - 6 let, OŠD

Berušky: mladší děti 3 - 7 let.

 

Koťata: Zdeňka Macková

           Dana Urbášková

        Koťata                           Berušky

             Berušky: Jitka Hošková

                         Mgr. Vendula Hrouzová

         Hříbečci                  Broučci

Broučci: Michaela Hýblová

                       

Hříbečci: vchod do budovy č. 2—přízemí

   Broučci: vchod do budovy č. 2—přízemí

Smíšené třídy—děti 2 —4 roky