Věkově smíšené třídy, děti 2-4 leté.

Zaměření třídy:

· mravní a citový vývoj dětí, upevňování pocitů bezpečí a jistoty. Posilovat zdravé sebevědomí. všestranné formování jedinečné osobnosti každého dítěte

· Třída pracuje s prvky programu „Začít spolu“

Hříbečci

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Hříbci:

Motto třídy:

„Pojď si hrát na to, co lidé, zvířátka a věci dělají“

 

Učitelky: Bronislava Klugová

              

CO SE UČÍ — HŘÍBEČCI

 

Textové pole: Klíčová slova, jimiž třídní učitelky popisují, jak se u nich ve třídě žije:
Láskyplně, empaticky, bezpečně
Samostatně, ohleduplně, bezpečně
Přátelsky, společně, zdravě

¨             Podzimníček, já a kamarádi

¨              Rodina

¨              Podzimní počasí

¨              Řemesla

¨              Ovoce a zelenina

¨              Barevný týden

¨              Čerti ťukají na dveře

¨              Co má zima na práci

¨              Co dělají zvířátka v zimě

¨              Masopust

¨              Jaro je tady

¨              Na dvorečku za plotem

¨              Jak voní kytička pro maminku