Plavání—Bruslení—Lyžování

Sauna—Pobyty v přírodě

Výchova ke zdravému životnímu stylu

 

- občanský průkaz

- rodný list dítěte

- zdravotní a očkovací průkaz

Zelená škola—zaměření na ekologickou výchovu

Vytváření kladného vztahu k přírodě

 Věkově smíšené, heterogenní třídy

 (sourozenci mohou být spolu)

 Logopedické třídy pro děti    s vadami řeči

 a integrace dětí s postižením

Nutné vzít s sebou :

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Mateřská škola

      Ke stažení

 

 

Vás zve k zápisu a prohlídce mateřské školy

 

ve dnech 2.5. - 3.5.2019

 v době od 9.00 - 11.30 a 13.00—15.30 hodin

 

Co nabízíme ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědná příprava každého

   dítěte na vstup do ZŠ 

stimulační program MAXÍK

 

Všechny třídy pracují s programem ZAČÍT SPOLU

Nadstandardní  činnosti:

Pěvecký sbor Pampelišky              - Zdravá píšťalka                              - Pohybové hry    Včelka—poznávání přírody           - Výtvarné tvoření                            - Malý kuchař

Angličtina                                    - Klubíčko pro děti od 2 let               - Počítače

Zimní a letní ozdravné pobyty      -  Lyžařský výcvik, plavání, bruslení  

 

PŘEDŠKOLÁČEK — pro děti s odloženou docházkou

 

Provoz MŠ:  6.00 - 16.30hod.

                     a dále dle potřeby a domluvy s rodiči

 

 Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
         Kolektiv pracovnic mateřské školy.

 

 

 

¨ Zápis do mateřské školy bude probíhat ve dnech 2.5.—3.5.2019.

¨ Žádost o přijetí si můžete stáhnou z příslušného odkazu  nebo vyzvednout

       v kanceláři mateřské školy během měsíce března a dubna.

¨ Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost přinesete do mateřské školy