Stravování ...

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

 

Přihlašování a odhlašování dětí je pouze v pravomoci  zákonného zástupce (osoby pověřené) dítěte.

 

Textové pole: Odhlašování: den předem do 10 hod. – rodiče si mohou vyzvednout stravu.
Odhlašování může probíhat ústně i telefonicky, u vedoucí školní jídelny, ve třídách, u účetní školy.
Telefon: 583 416 882/25 vedoucí ŠJ, 583 416 882/29 kuchyň, 583 416 882/20 účetní

 

Textové pole: Přihlašování: den předem do 10 hod.
Přihlašování může probíhat ústně i telefonicky, u vedoucí školní jídelny, ve třídách, u účetní školy.
Telefon: 583 416 882/25 vedoucí ŠJ, 583 416 882/29 kuchyň, 583 416 882/20 účetní

 

Nebude-li dítě přihlášeno den předem, nelze ho do MŠ přijmout!

VÝBĚR STRAVY

 

1.den nepřítomnosti:

náhlé onemocnění – rodiče si mohou odnést stravu

neodhlášení dítěte den předem – rodiče si mohou odnést stravu

 

Další dny nepřítomnosti:      

Může být strava odebrána pouze za plnou hodnotu to je 60Kč - cizí dospělý strávník

 

 

¨ jde-li dítě po obědě a je hlášeno na celodenní docházku, nemůže mu být z hygienických důvodů odpolední svačina vydána (vyhláška 137/2004).