Specializovaná třída pro děti s vadami řeči, pod vedením logopedické asistentky a přímé účasti logopeda.

Třída pro dětí 3-7 let

                                 

Zaměření třídy: logopedické

Koťátka

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Jde o třídu se sníženým počtem dětí (12 – 15 ). Logopedická péče s těmito dětmi prolíná všemi výchovami v průběhu celého dne . je především zaměřena na rozvoj správné výslovnosti, na gramatickou stavbu věty a na procvičování mluvidel.

 

Třída využívá mnoho výukových a specializovaných programů pro práci na úseku rozvoje komunikativních dovedností dětí, má k dispozici mnoho speciálních pomůcek.

Třída úzce spolupracuje s logopedickou ambulancí, logopedkou Mgr. Evou Maturovou

Učitelky:  Zdeňka Macková, Dana Urbášková

                     

ZAČÍT SPOLU

Třída:                              Koťata

Zaměření třídy:              logopedické s prvky programu „Začít spolu“

Základní principy:

Přijímat změnu, aktivně se s ní vyrovnávat.

Kriticky myslet a umět si vybrat.

Rozpoznávat problémy a řešit je.

Tvořivě myslet a pracovat.

Sdílet odpovědnost vůči společnosti, přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Prostředí třídy tvoří centra aktivit, v procesu učení se využívá projektového plánování

do center aktivit.

Filosofie programu vychází z Popperovy filosofie otevřené společnosti, vede k 

demokratickému myšlení a jednání dětí.