Věkově smíšené třídy, děti 3-6ti leté.

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Učitelky: Zuzana Gebrová, Kamila Lorencová

              

Dráčata:vycházíme ze současného pojetí vztahu učitele a dítěte, z osobnostně orientovaného modelu vzdělávání jehož cílem je: celková kultivace osobnosti dítěte a celkový rozvoj

Využíváme: prvky programu „Začít spolu“

speciálně vytvořené prostředí s centry aktivit umožňující  dítěti být samostatným, spolupracujícím, tvořivým  jedincem včetně uvědomění si a převzetí zodpovědnosti za výsledky své činnosti

formu projektového a prožitkového  činnostního učení  s využitím hlavního prostředku výchovy a vzdělávání dítěte  hry volné a řízené

pojímáme dítě jako partnera - učitelka a dítě mají společný cíl ve kterém zkušenější řídí, je spíše prostředníkem, pomocníkem a na dosahování cílů se podílejí oba

Přáli bychom si  s podporou rodičů:

· naplnit ve své práci myšlenku H. Cartera

„ Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat, jedním z nich jsou kořeny a tím druhým jsou křídla“

· najít společnou cestu k rozvoji dítěte  na základě výše uvedeného

 

 

Dráčata