Třída dětí ve věku 5-6let a děti s odkladem školní docházky

 

Přáli bychom si:

· najít společnou cestu pro rozvoj Vašeho dítěte a vzájemně si porozumět

Motto:         řekni mi a zapomenu

ukaž mi a budu si pamatovat

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život

Medvídci

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Vycházíme z obrazu aktivního jedince, který už o světě mnohé ví.

Budeme pracovat:

formou projektového a prožitkového učení s využitím hlavního prostředku výchovy a vzdělání – hry – volné, tvořivé,  a kooperativní. Pracujeme podle programu Začít spolu.

Nabízíme:

· výchovně vzdělávací program pro rozvoj celkové osobnosti dítěte s pestrou škálou bohatých příležitostí „Práce je tu dost“

· třídu rozdělenou do center a vybavenou tak, aby se v ní dítěti líbilo, orientovalo a mohlo se tvořivě rozvíjet

· prožívání života Vašeho dítěte v klidném prostředí

· přípravu dětí na budoucí život

upřímnou spolupráci s rodiči dětí

Učitelky: Havlíčková Kateřina, Horňáková Silva